Låvegalleri

Galleriet har utstilling i undervisningsrom i låven. Her er det kunst fra faste utstillere