Dias og negativ

Skanning i A4 utskriftskvalitet i jpg-format.
Kopi av bildene i web-kvalitet gjøres gratis om du ønsker det.

Priser inkl mva:

  • Dias: kr 3,50 pr.stk
  • Negativ: kr 10 pr. stk som blir 4 separate bilder
  • CD eller DVD er inkludert i prisen.
  • Minnepenn ordnes om du ønsker det i stedet.
Bildene arkiveres etter hvordan du har merket eskene.
Det er lurt merke med årstall for da blir filene også merket med årstall.