Åpningstider generelt

Galleriet kommer til å ha åpent noen dager i høst, vinter vår. Datoene blir publisert på hjemmesiden, instagram og Facebook.

Sommerutstillingen starter i måned-skiftet mai/juni og varer ut august.

Ta gjerne kontakt om du vil på galleribesøk utenom åpningstid.

Mer info her