Utstillingsavtale

Utstillingsavtale Galleri Rønningen
mellom Galleri Rønningen som arrangør
og  deg som utstiller ut

Utstillingssted
Galleri Rønningen i Kilebygda, Rennesundveien 100, 3739 Skien

Informasjon om galleriet
Låve med utstillingsvegger som låvevegger. 2 glassmontere til glass, keramikk og porselen. Ingen tekniske hjelpemidler til opphenging av kunsten. Låven har ca 40 meter gallerivegg. Høyden er ca. 2 meter.

Parallelt annen bruk av lokalene
Tilstelninger for å trekke folk til galleriet. Eksempel: Gebursdag, konfirmasjon, vennefest, jobbavslutning, slekt-stevne og bryllup.

Oppbevaringsmuligheter før/etter utstillingen
Hovedbygningen på gården eller bak galleriveggene.

Henting / Levering:
Avtales med hver enkelt kunstner, men Galleri Rønningen henter og leverer for det meste.
Anonsering
Galleri Rønningen har egen hjemmeside www.foto-digital.no/galleri med informasjon om kunstnere. Galleriet vil også gi jevnlig informasjon til presse og epost-liste. Facebook brukes aktivt både for å presentere kunstnere og invitere til arrangement.

Invitasjon
Det sendes invitasjonskort og epost både til åpningsdagen og senere på sommeren. Utstiller får egne invitasjonskort om ønskelig. Arrangør sender ut invitasjoner etter utstillers ønske – aller helst pr. e-post. Invitasjonskort og plakat legges ut på hjemmesiden om du ønsker å laste ned.

Formidlingssalg
35% salg på vegne av kunstneren. Betales til kunstner når kunde har satt penger på galleriets konto. Galleriet har utbetalinger i slutten av hver måned, eller utbetaling avtales med den enkelte kunstner.

Avtalens virkning
Avtalt utstilling skal holdes av begge parter. Verken arrangør eller utstiller kan frasi seg utstilling uten at den annen part samtykker, med mindre ulykker og sykdom hindrer gjennomføringen av utstillingen.

Opplysninger fra arrangør
Opplysninger om galleriforholdene, størrelse på lokalet og veggene, lysforhold og tildelt plass ved gruppe-utstillinger. Bilder av galleri og vegger presenteres på hjemmesiden. Kunstneren får passord for å logge inn på flere detaljer.

Utstillerens medvirkning
Utstiller må være behjelpelig med CV, bilder, oversikter, priser, teknikk og info. Visittkort er viktig, har du ikke det lager galleriet en info-lapp. Hjemmesiden linker til din hjemmeside eller facebook-side («page»).

Henting / Levering
Galleriet henter kunstverkene som må være i lokalene SENEST 5 dager før utstillingen starter. Galleriet tar kontakt med kunstner for henting/levering. Bor du langt unna kan galleriet ikke levere tilbake med en gang, men ved neste tur til ditt distrikt. Vi avtaler underveis om du vil ha litt av kunsten din videre i galleriet.

Kunstforedrag/Omvisninger
Galleri Rønningen har samlinger i løpet av sommersesongen. Da blir det sendt nye invitasjoner. Datoer for slike samlinger/omvisninger blir også lagt ut på hjemmesiden og Facebook.

Forsikring
Galleri Rønningen har forsikringsansvar når kunsten er i galleriet. Dersom arrangør tar ansvar for forsendelse er
også forsikringen dekket av arrangør. Dersom kunstner pakker keramikk, porselen og glass for dårlig når kunsten hentes av arrangør er kunstner ansvarlig.

Salgsoppgjør
Innen 30 dager etter utstillingens avslutning skal utstilleren motta salgsoversikt med opplysninger om kjøpers navn og adresse, og oppgave over det økonomiske mellomværende mellom utstiller og arrangør. Utstiller tar kontakt om oppgjør ønskes underveis.  Ved kontantsalg har arrangøren ansvar for innkreving og betaling.

Bildende Kunstneres Hjelpefond
Ved omsetning av kunst skal det innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr 2000 jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven).Fotografering
Fotografering av utstilte verker er ikke tillatt uten kunstnerens godkjenning (lov av 12. mai 1961). Unntak fra denne regelen gjelder ved fotografering til privatbruk, til illustrasjon ved kunstkritikk, galleriets hjemmeside, Facebook og pressedekning.